Bản tin R&D tháng 1.2024


Bản tin R&D tháng 01/2024 được thực hiện định kỳ bởi Ban Chiến Lược – Tập đoàn KLC Group với mục đích giúp độc giả có góc nhìn toàn cảnh và nhận định về tình hình nền kinh tế thị trường. 

 

Bản tin R&D số này cung cấp thông tin chi tiết về:

 

  • Kinh tế thế giới 2023 & Dự báo 2024
  • Kinh tế Việt Nam 2023 & Dự báo 2024
  • Thị trường vốn 
  • Các ngành kinh tế như Bán lẻ, Nông nghiệp, F&B
  • Nhận định chung

Link rút gọn – có thể download của bản tin R&D:

BAN-TIN-RD-THANG-01.2024_V1