[KLC GROUP] 5 giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hoá của klc group


Văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn KLC Group được tạo nên bởi 5 giá trị cốt lõi, bao gồm:
Viral (Sự lan tỏa)
Accountability (Trách nhiệm)
Loyal (Trung thực)
Upright (Chính trực)
Effective (Hiệu quả).

Tập hợp 5 yếu tố này tạo thành chữ “VALUE” – là giá trị xây dựng nên văn hóa và con người của KLC.

 

Giá trị cốt lõi "VALUE" - là giá trị xây dựng nên văn hoá của KLC, con người KLC.
Giá trị cốt lõi “VALUE” – là giá trị xây dựng nên văn hoá và con người KLC.

Không phải ngẫu nhiên, “Sự lan tỏa” được coi là giá trị đầu tiên mà mỗi cán bộ, nhân viên của Tập đoàn KLC Group phải ghi nhớ. Sức lan tỏa ở đây có nghĩa là sự lan truyền và kết nối giữa các thành viên, từ cấp lãnh đạo đến các CBNV. Mỗi cá nhân cần chia sẻ ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm để có thể học hỏi và giúp nhau cùng phát triển, tạo ra môi trường mở, khuyến khích sự chia sẻ thông tin, giúp các ý tưởng và giá trị của KLC lan tỏa mạnh mẽ tạo nên sự hợp tác tích cực và tăng cường sức mạnh tổ chức.

 

Tập đoàn luôn đề cao tinh thần “Trách nhiệm” trong mọi hành động, quyết định và cam kết của KLC, đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy. “Trung thực”“Chính trực” trong công việc, với đồng nghiệp, cấp trên và cao nhất là với khách hàng sẽ là nền tảng vững chắc của sự thành công.

 

Cuối cùng là “Hiệu quả”, mỗi CBNV KLC Group cần chú trọng đến việc quản lý thời gian, tài nguyên, công việc một cách hiệu quả, tối ưu hóa mọi nguồn lực để mang lại giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Tập đoàn.

 

Bà Lâm Nguyễn – CEO Tập đoàn chia sẻ: “Nếu cơ sở vật chất và trang thiết bị là “phần cơ thể”, thì văn hoá doanh nghiệp là “phần hồn” của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình, mọi tư duy, quyết định và hành động của từng nhân sự trong tổ chức, tạo nên một sức mạnh tập thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Văn hóa còn thì tổ chức còn, bởi vậy mỗi thành viên cần có trách nhiệm gìn giữ và phát triển tinh thần KLC”

Giá trị cốt lõi "VALUE" - là giá trị xây dựng nên văn hoá của KLC, con người KLC.
Bà Lâm Nguyễn – CEO Tập đoàn chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của Giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp.

Và cũng chính nhờ sự đóng góp của mỗi thành viên KLC, chiến lược định hướng dẫn dắt của Ban lãnh đạo. KLC Group đã được vinh dự đề cử giải thưởng “Môi trường làm việc tốt nhất – ASEAN Brands Award 2023” Giải thưởng do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á, Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

Đây cũng chính là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực để KLC Group tiếp tục nỗ lực hơn nữa và hướng tới tầm nhìn và chiến lược dài hạn là trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của đất nước, phát triển cộng đồng, tiên phong quốc tế.

 

>>> Xem thêm: KLC Group nhận hai giải thưởng quan trọng tại Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu ASEAN